RO
Romana Engleza Maghiara

Termene şi condiţii

Produsele și serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru OTP Leasing Romania IFN S.A. și sunt proprietatea ei exclusivă. De asemenea, OTP Leasing România IFN S.A. deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site.

OTP Leasing Romania IFN S.A. depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar și concis toate informațiile din acest site. Cu toate acestea, OTP Leasing Romania IFN S.A. nu este și nu va fi legal responsabil sub nici o circumstanță pentru nici o inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site. Pentru a afla informații mai detaliate despre produsele și serviciile OTP Leasing Romania IFN S.A. puteți contacta orice reprezentant al societății noastre în una din unitățile noastre, precum și sunând la +40 21 407 29 00.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al OTP Leasing Romania IFN S.A.

Niciunul dintre materialele prezentate pe acest site nu constituie o ofertă fermă de a contracta, cu atât mai mult ele nu se constituie ca o ofertă de vânzare-cumpărare a vreunui instrument financiar ori produs. Cotațiile cursurilor valutare, valoarea instrumentelor financiare, valoarea procentelor și a produselor oferite pot fluctua și/ sau pot fi afectate de schimbările economice naționale și/sau internaționale.

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site, cu excepția deținătorului său legal—OTP Leasing Romania IFN S.A., dă dreptul unilateral și neechivoc ca OTP Leasing Romania IFN S.A. să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestui fapt.

Orice persoana care viziteaza site-ul https://www.otpleasing.ro și care oferă date sau informații cu caracter personal societății își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date și informații personale de către Societate în vederea efectuării de studii de piață sau transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct; realizării de către societate a operațiunilor de recrutare de personal; soluționarea de către societate a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate ei.